...................

23 Οκτ 2016

TKP/ML: για το Ενιαίο Επαναστατικό Κίνημα των Λαών (Halkların Birleşik Devrim Hareketi)


Προς την κοινή γνώμη, τους φίλους μας, τα διεθνή φιλικά και αδελφά κόμματα και οργανώσεις

Στις 12 του Μάρτη του 2016 δηλώθηκε η ίδρυση του «Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών». Στις εργασίες αυτού του σχηματισμού συμμετείχε εκπρόσωπος με την ευθύνη του κόμματός μας. Στο τέλος εκ μέρους του κόμματος υπέγραψε το πρόγραμμά του και την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν ενημέρωσε το κόμμα για τις συνθήκες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία οργάνωσης αυτού του σχηματισμού, ούτε στη συνέχεια σχετικά με το θέμα και προχώρησε τη διαδικασία με αποκλειστική δική του απόφαση. Ο σύντροφος που συμμετείχε στις εργασίες του σχηματισμού με δική του πρωτοβουλία υιοθέτησε αυτήν τη στάση και ενέκρινε τις αποφάσεις. Έπρεπε να συζητηθεί εσωτερικά η συμμετοχή στο «Ενιαίο Επαναστατικό Κίνημα των Λαών» στη βάση των αρχών και της ιδεολογικής και πολιτικής άποψης του κόμματός μας. Όταν το πρόγραμμά του ήρθε στα χέρια μας και συζητήθηκε για ένα σημαντικό διάστημα μέσα στο κόμμα, υιοθετήσαμε μια στάση για τον σχηματισμό σχετικά με το πρόγραμμα, την ιδρυτική διακήρυξη, τους στόχους, τους σκοπούς και την οργανωτική του δομή.
Τώρα σύντομα και ξεκάθαρα, θα εξηγήσουμε τη θέση του κόμματός μας και την άποψή μας για το σχηματισμό και τη μορφή σχέσεων με αυτόν.
1. Το κόμμα μας δεν θεώρησε συμβατή με τις βασικές μας αρχές και πρέπει να αλλάξει την απόφαση της υπογραφής μας στο πρόγραμμα του σχηματισμού και είναι αντίθετο με την προγραμματική διακήρυξη της ιδρυτικής συνδιάσκεψης. Σ’ αυτόν τον άξονα, το κόμμα μας, το TKP / ML, σαν συνιστώσα του σχηματισμού, θέλει να διακηρύξει πρώτα στους φίλους και την κοινή γνώμη ότι δεν θα συμμετέχει.
2. Οι λόγοι για τους οποίους δεν συμμετέχουμε: 
Α. Η προγραμματική δομή του, οι στόχοι και οι σκοποί δείχνουν ότι είναι μια μετωπική οργάνωση. Είναι σοβαρό το γεγονός ότι οι αξιώσεις, οι στόχοι και το στιλ δουλειάς υπερβαίνουν την ενότητα δράσης των διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν. Η υπόθεση του Μετώπου των Λαών για το κόμμα μας είναι θέμα αρχής.
Με οδηγό τον Μαρξισμό -Λενινισμό - Μαοϊσμό (Μ-Λ-Μ) και σύμφωνα με τις προγραμματικές μας απόψεις, είναι αρκετά σαφές ότι απαιτείται η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκρότηση του Μετώπου, που είναι ένα από τα τρία κύρια όπλα του λαού και της Λαϊκής Δημοκρατικής Επανάστασης. Σύμφωνα με την ιδεολογία του κόμματός μας, σε έναν τέτοιο σχηματισμό απαιτείται πολιτική ηγεσία. Είναι πρωταρχικό σ’ αυτές τις συνθήκες ότι ένας τέτοιος σχηματισμός προϋποθέτει την πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική καθοδήγηση του κόμματός μας, να είναι συμβατός με τα συμφέροντα του προλεταριάτου, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να υλοποιήσει τη Λαϊκή Δημοκρατική Επανάσταση. Σ’ αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. 
Β. Το πρόγραμμα του «Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών» διευρύνει τον ορισμό της επανάστασης στη χώρα, σε σχέση με τη δική μας ιδεολογική προσέγγιση. Για το κόμμα μας, είναι πρωταρχικό και επείγον καθήκον η πραγματοποίηση της επανάστασης στη χώρα και το θέτει μπροστά ως στόχο. Αυτό δέχεται ως αρχή. Το Ενιαίο Επαναστατικό Κίνημα των Λαών ορίζει την αποστολή του σαν ένα τμήμα μιας καθολικής περιφερειακής επανάστασης. Αυτός ο ορισμός είναι αντίθετος με την αντίληψή μας, που σύμφωνα με την έννοια του Μ-Λ-Μ κάθε χώρα θα αναπτύξει ελεύθερα τις επαναστατικές συνθήκες όπου θα οικοδομήσει την επαναστατική προοπτική. Είναι διαφορετικό καθήκον η ενεργός στρατιωτική, πολιτική, υλικοτεχνική, οργανωτική, ιδεολογική στήριξη, στα πλαίσια της αλληλεγγύης, στις περιοχές που θα εξελιχθεί η επανάσταση. Εμείς πιστεύουμε στην αυθεντικότητα της επανάστασης σε κάθε χώρα από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν μπορεί αυτές οι διαφορετικές επαναστάσεις να ενωθούν με ένα κοινό πρόγραμμα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον πραγματικό διεθνισμό, κάθε χώρα πρέπει να κάνει τη δική της επανάσταση.
Πιστεύουμε ότι αυτή η αντίληψη προέρχεται από τον τροτσκισμό και έχουμε την άποψη ότι δυσκολεύει την επανάσταση σε μια χώρα. Βέβαια είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην αρχή του Μ-Λ-Μ «συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης». Και η περιφερειακή επανάσταση μπορεί να γίνει μόνο αν είναι προϊόν της συγκεκριμένης ανάλυσης της συγκεκριμένης κατάστασης. Για σήμερα θα αντιστοιχούσε σε μια ιδεολογική εκτροπή από την άποψή μας αν κάναμε μια τέτοια ανάλυση σαν να μην έχουμε δει την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Μ’ αυτήν την έννοια, βλέπουμε αυτήν την αντίληψη του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών αντίθετη στις αρχές μας. 
Γ. Το πρόγραμμα του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών έχει μια προσέγγιση σχετικά με το κουρδικό εθνικό ζήτημα και προτείνει μια λύση. Όσο και αν είναι μια συγκεχυμένη και εκλεκτική προσέγγιση, στην πραγματικότητα είναι μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στη δημοκρατική αυτονομία και δίνει το πραγματικό χρώμα του προγράμματος. Όπως είναι γνωστό, η δημοκρατική αυτονομία είναι μια λύση που έρχεται να υποκαταστήσει το δικαίωμα των εθνών στην αυτοδιάθεση. Εμείς οι Μαρξιστές – Λενινιστές - Μαοϊστές (Μ-Λ-Μ) έχουμε την άποψη ότι η λύση του κουρδικού ζητήματος στη βάση των ίσων δικαιωμάτων είναι η αυτοδιάθεση των εθνών, ακόμη και αν θεωρήσουμε τη «δημοκρατική αυτονομία» ένα δημοκρατικό και προοδευτικό πρόγραμμα.
Στο εθνικό ζήτημα, αυτή η λύση για μας είναι θέμα αρχής. Εκτός απ’ αυτό, θεωρούμε ότι αυτή η λύση στη νέα φάση θα εξασφαλίσει την πλήρη ισότητα και την ελευθερία του κουρδικού έθνους και θα προστατεύσει τα προνόμια του καταπιεσμένου έθνους. Δεν δεχόμαστε καμιά άλλη λύση ως διέξοδο που θα μπορέσει να προστατεύσει τα προνόμια του καταπιεσμένου έθνους. Στο πλαίσιο αυτό, αν ενωθούμε και υποστηρίξουμε τη δημοκρατική αυτονομία με δημοκρατικό περιεχόμενο σαν εναλλακτική προσέγγιση, θεωρούμε ότι ιδεολογικά παλεύουμε ενάντια στην εφαρμογή της αυτοδιάθεσης των εθνών. Μια τέτοια βασική προσέγγιση του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών για τη λύση του κουρδικού ζητήματος είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν πρόκειται να συμμετέχουμε. Αυτή είναι αντίθετη με την προλεταριακή ιδεολογία που εκπροσωπούμε. Λέμε ναι στην κοινή δράση σε όλους τους αγώνες για δημοκρατικά δικαιώματα, διατηρώντας τις διαφορές μας, όμως λέμε όχι σε κοινό πρόγραμμα βασισμένο σε αυτόν τον άξονα. 
Δ. Ένα σοβαρό θέμα είναι οι ιδεολογικές διαφορές μας σχετικά με τον ορισμό της επανάστασης. Δεν υπάρχει επανάσταση αν δεν ορίσουμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά της επανάστασης. Έχουμε την άποψη ότι οι γενικοί ορισμοί «η επανάσταση της Ροζάβα», «η αραβική άνοιξη», «η επανάσταση της Μέσης Ανατολής» δεν έγιναν με βάση αυτόν τον ορισμό της επανάστασης. Η λεγόμενη επανάσταση της Ροζάβα αναλογεί με μια επανάσταση σε έναν τομέα. Εμείς όμως ορίζουμε αυτήν τη διαδικασία σαν «εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση της Ροζάβα». Βάζοντας και το σχόλιο ότι δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Όμως, και εδώ δηλώνουμε ότι είμαστε υποστηρικτές μιας επανάστασης που προσπαθεί να υλοποιήσει την εθνική απελευθέρωση. Ωστόσο δεν θεωρούμε σωστό να κάνουμε κοινό πρόγραμμα σε αυτόν τον άξονα με αυτόν τον γενικό ορισμό της επανάστασης όταν δεν διευκρινίζονται ο χαρακτήρας, η ιδιαιτερότητα και τα ταξικά χαρακτηριστικά. Το Ενιαίο Επαναστατικό Κίνημα των Λαών ανέλαβε αυτό το καθήκον και αυτήν την αποστολή. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο επαναστατικό πρόγραμμα, με το περιεχόμενο του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών, θα θολώσει τη Λαϊκή Δημοκρατική Επανάσταση και το ζήτημα της ηγεσίας της όπως τα ορίζουμε. Αυτό κατά την άποψή μας προσκρούει σε προγραμματικό ζήτημα αρχής. Και για μας δεν είναι συμβατό.
Η ιδρυτική διακήρυξη του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών διαπιστώνει ότι η περίοδος που διανύουμε είναι ένας «γενικευμένος παγκόσμιος πόλεμος». Εμείς θεωρούμε ότι είναι η «περίοδος των επαναστάσεων». Η διαπίστωση του παγκόσμιου πολέμου σ’ αυτό το πλαίσιο δεν πιστεύουμε ότι είναι μια σωστή πολιτική διαπίστωση. Επειδή μια τέτοια διαπίστωση οδηγεί σε μια κατεύθυνση που απαιτεί αλλαγή και αναθεώρηση της πολιτικής των συμμαχιών, της στρατηγικής του πολέμου, των βασικών συνθημάτων και των στόχων. Σύμφωνα με αυτά, δεν βλέπουμε στις δεδομένες συνθήκες να διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση. Απ’ αυτήν την άποψη είναι μια προβληματική κατάσταση. 
Ε. Ο προσδιορισμός του φασισμού στο πρόγραμμα του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών είναι αρκετά προβληματικός. Λόγω του ότι στο πρόγραμμα και τη διακήρυξη περιορίζει τον φασισμό στη δεδομένη κυβέρνηση, συσκοτίζει το γεγονός ότι ο φασισμός είναι μια μορφή του κράτους. Το κόμμα μας από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας του τουρκικού κράτους όρισε ότι είναι ένα κράτος φασιστικού χαρακτήρα. Θεωρεί τις κυβερνήσεις μόνο σαν ένα κομμάτι ελέγχου αυτής της κρατικής δομής. Από αυτήν την άποψη, ο σχηματισμός καλύπτει την αλήθεια για το κράτος, υποβαθμίζοντας τον προσδιορισμό του φασισμού στο ΑΚP. Βέβαια με αυτήν την άποψη, ένας τέτοιος προσανατολισμός του στόχου μπορεί να υποβαθμίσει την πολιτική προπαγάνδα. Πέρα απ’ αυτό, στο ζήτημα του φασισμού βλέπουμε ότι στο πρόγραμμά του επικρατεί μια σύγχυση. Η αναδυόμενη πολιτική με βάση αυτά θα δημιουργήσει προβλήματα στην κατανόηση των κοινωνικών αντιθέσεων, θα δημιουργήσει προβλήματα στις πολιτικές συμμαχίες, θα αφήσει την πόρτα ανοιχτή σε καταστροφικές πολιτικές. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει ακόμη και σε φασιστικά αντι-ΑΚP κόμματα, με προβληματική πολιτική κατεύθυνση, μόνο με βάση την εχθρότητα και στρατηγικά να υποβαθμίσει την πάλη.
Μπορεί να συσκοτίσει στρατηγικές και τακτικές συμμαχίες. Το κόμμα μας δεν πρόκειται να συμμετέχει σ’ αυτήν τη συσκότιση. Θεωρούμε αποφασιστικής σημασίας το πλησίασμα του λαού και το κέρδισμα της εμπιστοσύνης του στην πιο κατάλληλη στιγμή από την άποψη των πιο προοδευτικών καταστάσεων στην πορεία της ιστορίας, για να κατευθύνουμε την εργατική τάξη και τα καταπιεσμένα τμήματα στη σωστή πολιτική κατεύθυνση, για τη συνειδητοποίηση του μέλλοντος. Εμείς δεν πρόκειται να προκρίνουμε τις στιγμιαίες κατακτήσεις σε βάρος στρατηγικών απωλειών που θα συσκοτίσουν τη συνείδηση του λαού. Δεν βρίσκουμε σωστό τον συγκεχυμένο, αόριστο και λανθασμένο προσδιορισμό για τον φασισμό από το Ενιαίο Επαναστατικό Κίνημα των Λαών. Σκεφτόμαστε ότι οι ρεφορμιστικές τάσεις του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών μπορεί να στηρίξουν λύσεις μέσα στο σύστημα επειδή ο προσανατολισμός τους με βάση την άποψη για τον φασισμό δεν θα είναι δυνατό να τους προσανατολίσει ενάντια στην πολιτική εξουσία. Αυτή η πολιτική διαμόρφωση θα αποδυναμώσει τις επαναστατικές ανησυχίες και τον πολιτικό εξοπλισμό των πλατιών μαζών.
Αυτά είναι τα κύρια σημεία στο πρόγραμμα του Ενιαίου Επαναστατικού Κινήματος των Λαών, προγραμματικά και σε ζητήματα αρχής, στα οποία έχουμε ένσταση. Κοντά σ’ αυτά υπάρχουν και μια σειρά διαφορετικές κριτικές μας. Όμως αυτά είναι θέματα μιας πιο ευρείας αντιπαράθεσης και όχι ζητήματα αρχής. Ανησυχούμε και γι' αυτό αναλαμβάνουμε την ευθύνη, εκφράζοντας τις αντιθέσεις στη βάση του υπαρκτού προγράμματος. Τα κύρια σημεία των αντιρρήσεών μας βρίσκονται στον άξονα των παραπάνω τίτλων.
3. Πρέπει να πούμε ότι θεωρούμε σημαντικό το Ενιαίο Επαναστατικό Κίνημα των Λαών και είναι από τους στενότερους συμμάχους επειδή κινείται σε επαναστατικό έδαφος. Θεωρούμε σημαντικό να συγκροτήσουμε με αυτόν τον σχηματισμό μια γραμμή πάλης και μια ισχυρή και αποτελεσματική συνεργασία κοινής δράσης σε όλα τα πεδία, χωρίς να υπογράφουμε το πρόγραμμά του. Το ότι δεν συμμετέχουμε στο σχηματισμό δεν μας εμποδίζει να δράσουμε στο κίνημα, αν δεν αντιτίθεται στις αρχές μας και δεν υποσκάπτει την πολιτική μας γραμμή. Φίλοι μας, μαζί σας, με ιδιαίτερη προσοχή και αποτελεσματικότητα, θα περιοριστούμε στην κοινή δράση απέναντι στις φασιστικές επιθέσεις στον δημοκρατικό επαναστατικό αγώνα του κουρδικού έθνους, στα προβλήματα που βιώνουν τα καταπιεσμένα τμήματα της κοινωνίας και στις διαδικασίες που σχετίζονται με την εθνική επαναστατική διαδικασία της Ροζάβα. Θεωρούμε σημαντικό να προχωρήσουμε δημιουργώντας συνθήκες για κοινή δράση σε πολιτική, στρατιωτική και δημοκρατική βάση απέναντι στον εχθρό.
Σε αυτόν τον άξονα σε όλα τα πεδία, το Ενιαίο Επαναστατικό Κίνημα των Λαών θα αντιληφθεί ότι το θεωρούμε ως τον πιο κοντινό μας σύμμαχο και θα στοχεύσουμε να σταθεροποιηθεί και να συνεχιστεί, σ’ αυτό το πλαίσιο των αντιθέσεων, η ενότητα και η κοινή πρακτική στη δράση. Πιστεύουμε ότι με ανάλογη προσπάθεια από σας θα προβληθεί η προοπτική της ενότητας της δράσης σ’ αυτόν τον άξονα και αυτό θα αποδυναμώσει τον εχθρό, θα δυναμώσει πολιτικά τη βάση μας και θα κατοχυρώσει το στίγμα μας. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχει αυτή η διαδικασία και να αναβαθμιστεί ο ενωτικός αγώνας σε όλα τα πεδία, να διευρυνθούν σταθερά και με αποφασιστικότητα τα δημοκρατικά και επαναστατικά πεδία, να ανακοπεί ο φασισμός.

Με επαναστατικούς χαιρετισμούς

Σεπτέμβρης 2016

http://www.atik-online.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο blog στηρίζει μεν το ΚΚΕ(μ-λ) αλλά δεν αποτελεί επίσημο ιστολόγιό του. Ότι δεν φέρει υπογραφή ή δεν παραπέμπει σε κάποιο σύνδεσμο αποτελεί άποψη του διαχειριστή που το ανέβασε.

Δημοσιεύουμε κείμενα οργανώσεων, σχημάτων, συλλογικοτήτων, άρθρα επώνυμα που στέλνουν φίλοι, συναγωνιστές και σύντροφοι με τα οποία δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί ούτε το blog. Στόχος μας είναι η προβολή αγώνων, κινήσεων, δράσεων και απόψεων που θεωρούμε ότι μπορεί να προάγουν τις αντιστάσεις και τους αγώνες του λαού ή βοηθάνε στο διάλογο για την υπόθεση του λαϊκού κινήματος και της αριστεράς, ιδιαίτερα του κομμουνιστικού κινήματος. Και αυτό χωρίς να κρύβουμε ποιοι είμαστε παριστάνοντας τους αντικειμενικούς και ανεξάρτητους.

Παρά την αρχική μας επιλογή, για ελεύθερα σχόλια ώστε να διευκολύνονται οι συζητήσεις αναγκαστήκαμε να βάλουμε τον έλεγχο γιατί έχουν αυξηθεί από τη μια τα spam και από την άλλη αυτοί που άλλη δουλειά δεν έχουν από το να περιφέρονται και να βρίζουν ασύστολα. Θα προσπαθούμε να τα δημοσιεύουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Αν κάποιος γράψει σχόλιο και δεν το δει μετά από κάποιο εύλογο διάστημα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail: antigeitonies@gmail.com