18 Μαρ 2009

Οι Εργαζόμενοι, με συμβάσεις έργου, στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παραμένουν απλήρωτοι

Αυτή τη στιγμή στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας εργάζονται 380 συμβασιούχοι έργου, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και III). Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν συμβάλλει καθοριστικά στο πολύπλευρο έργο που παράγουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σοβαρής προσπάθειας στους τομείς παραγωγής, διαχείρισης και πρόσβασης της επιστημονικής γνώσης.

Δυστυχώς το ΥΠΕΠΘ αποκλείοντας τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τις οδηγεί σε σημαντική μείωση του προσωπικού τους, με άμεση συνέπεια, την υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν μέχρι σήμερα στην Ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μετά από κινητοποιήσεις μας και με την υποστήριξη, των πρυτανικών αρχών, των προεδρείων των ΤΕΙ, και των επιστημονικών υπευθύνων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το ΥΠΕΠΘ με απόφασή του (αρ. πρωτ. 29055/30-12-2008 που κοινοποιήθηκε στις 20-1-2009) ενέκρινε την επέκταση όλων των συμβάσεων έως το τέλος Μαΐου 2009, μια όμως λύση που ολοφάνερα αναβάλλει προσωρινά :

· τα προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των βιβλιοθηκών

· την είσοδο στην ανεργία των συμβασιούχων υπαλλήλων τους

Οι εργαζόμενοι στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, με σύμβαση έργου, συνεχίσαμε το έργο μας, βασιζόμενοι στην υπόσχεση ότι οι συμβάσεις θα υπογραφούν όσο το δυνατόν συντομότερα και ότι οι μισθοί δεν θα αργήσουν να φτάσουν.

Σήμερα, 2 ½ μήνες μετά, σ’ ελάχιστα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (5 ή 6) έχουν υπογραφεί συμβάσεις και τα ερωτήματά μας σχετικά με το πότε θα πληρωθούμε εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα.

Διεκδικούμε

*
Άμεση υπογραφή των συμβάσεων και καταβολή των δεδουλευμένων.
*
Καμία απόλυση Συμβασιούχου με το πρόσχημα ότι λήγει η σύμβασή του.
*
Νομοθετική ρύθμιση για την μονιμοποίηση των εργαζομένων. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.
*
Χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί και που ουσιαστικά αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Μέλη του Συλλόγου Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Δεν υπάρχουν σχόλια: